วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

Papermodel หอนาฬิกาฮ่องกง

18 ก.ย. 2019
1722
หอนาฬิกาฮ่องกง

Built out of red bricks and granite, the Clock Tower peaks at 44 metres, and is topped by a 7-metre lightning rod. The top of the tower can be reached by a wooden staircase located within. The interior of Clock Tower had previously been open for visit, but is currently closed for maintenance. The clock tower is located near Victoria Harbour at the foot of Salisbury Road. Another landmark, the Tsim Sha Tsui Ferry Pier, is located nearby.

หอนาฬิกาจิมซาจุ่ย Clock tower ตั้งอยู่ในย่านจิมซาจุ่ย เป็นเหมือนสัญลักษ์แห่งย่านนี้ มีความสูงถึง 44 เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1915 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีรถไฟ Kowloon–Canton แต่หลังจากมีการย้ายสถานีออกไป หอนาฬิกาก็ไม่ได้ถูกรื้อทำลาย แต่ยังคงรักษาเอาไว้ ปัจจุบันบริเวณรอบๆถูกจัดเป็นสวนนั่งพักผ่อน