Tag Archives: หน้ากากปีศาจ

โมเดลกระดาษ หน้ากากปีศาจ ญี่ปุ่น

เซ็ตซิบุง หน้ากากยักษ์

โมเดลกระดาษหน้ากากยักษ์ ในเทศกาลปาถั่วหรื เซ็ตซึบุง เทศกาลที่มีในวันที่ 3 กพ โดยเขาจะให้ผู้ชายในบ้านใส่หน้ากากปีสาจแล้วให้คนในบ้านปาถั่วใส่พร้อมพูดว่า โอนีวะโชโตะ แล้วจากนั้นก็ปาถั่วเข้าบ้าน เป็นเทศกาลที่น่ารักดีเหมือนกัน แต่ทว่า พอปาไปแล้ว ใครจะเก็บละเนี่ย

Continue reading “โมเดลกระดาษ หน้ากากปีศาจ ญี่ปุ่น” »